Epiroc

Epiroc valde lyftutrustning från Dematek till ny produktionslinje

Den nya monteringen vid Epiroc i Örebro har utrustats med nya KBK lättlast krananläggningar från Dematek, som även flyttat och anpassat en del av företagets befintliga lyftutrustning. Resultatet har blivit en effektiv produktionslinje med ergonomisk arbetsmiljö i fokus.

Epiroc är världsledande inom tillverkning av borriggar och anläggningsutrustning, som används främst i tillämpningar för hårt berg inom gruvdrift och infrastruktur. Vid företagets produktionsanläggning i Örebro arbetar cirka 2000 anställda.
– Vid den aktuella produktionsenheten tillverkar vi borrmaskiner, från 5 upp till 50 kW. Monteringen av borrmaskinerna utfördes tidigare vid stationer, där en person utförde allt arbete på en maskin från start till färdig produkt. Men vi har många produktvarianter samtidigt som vårt program växer och utvecklas allt mer. Detta gjorde att vi, för att få ett jämnare produktionsflöde, valde att gå över till taktad montering där varje medarbetare endast utför en del av monteringen på varje maskin, säger David Jonsson, projektledare på Epiroc i Örebro.

Bra arbetsmiljö
Epiroc valde att bygga den nya monteringslinjen i ett separat hus inne i den stora verkstadslokalen.
– Anledningen till det var dels att få en ren monteringsmiljö och dels att skapa en bra arbetsmiljö för vår personal. I den här inbyggda montagehallen har vi kunnat eliminera mycket buller från verkstaden, säger David Jonsson.

Delarna som hanteras i monteringen väger mellan 15 och 50 kilo och det gällde att hitta lyftutrustning som kunde underlätta arbetet för personalen.
– Vi tittade runt på marknaden och jämförde olika system och fabrikat. Valet föll på Dematek som leverantör och deras KBK lättlastsystem. Vi har bra erfarenhet av Dematek sen tidigare och har en hel del av deras lyftsystem i anläggningen. Så de är en inarbetad partner som vi vet alltid levererar. säger David Jonsson.

Komplext uppdrag
KBK lättlastsystem är ett skensystem monterat under tak med en eller flera kranar. Det är extremt lättrörligt och innebär ergonomisk hantering även av tunga laster. Montaget är snabbt och enkelt och det är också lätt att bygga om.
– Vårt uppdrag bestod av att dels montering av det sekundärstål som skall bära upp lyftsystemet, dels flytta några befintliga KBK-system och även montera upp nya KBK-system, säger Klas Wilhelm, säljare på Dematek och fortsätter:
– Det var ett ganska komplext uppdrag. Framför allt att beräkna, konstruera, tillverka och montera stålet. Det monterades i stommen på verkstadsbyggnaden för att sedan pendlas ned i ”monteringshuset”. I uppdraget ingick även demontering av några befintliga KBK-system och dess sekundärstål. Om man inkluderar såväl de befintliga som de nya KBK-system som vi monterat på den nya produktionslinjen så är det nu totalt 12 olika lättlastsystem.

Dematek startade arbetet i maj förra året och i december var man klar.
– Vi har nyttjat anläggningen sen årsskiftet och det har fungerat mycket bra. Vi har skapat en effektivare montering samtidigt som arbetsmiljön blivit ergonomisk. Vi tycker det är smidigt att arbeta med Dematek och uppskattar deras lättlastsystem, som är flexibla och enkla att flytta vartefter behoven förändras, avslutar David Jonsson

“Vi tycker det är smidigt att arbeta med Dematek och uppskattar deras lättlastsystem”

Fakta kring det som levererades 

Nya KBK Aluminium lättlastsystem

De nya lättlastsystemen är av modell KBK Aluminium, ett av de mest lättrörliga systemen på marknaden.

Plockgång

– 2 st KBK lättlast krananläggningar med 2 st likadana kranar på banan.

Banans längd:17 meter.

Nytt mätrum

– 1 st KBK lättlast krananläggning med 2 st likadana kranar på banan.

Banans längd: 8 meter.

Montageline nya huset

– 1 st KBK lättlast krananläggning med 5 st kranar på banan.

Banans längd: 26 meter.

– 1 st KBK lättlast krananläggning med 3 st kranar på banan.

Banans längd: 26 meter.

– 1 st KBK lättlast krananläggning med 2 st likadana kranar på banan.

Banans längd: 8 meter.

Se alla referenser