Uddeholm

Demateks utbildningar ger Uddeholm rätt kunskaper och en säker arbetsmiljö

Med en stor personalstyrka och en arbetsmiljö som ibland medför risker har den värmländska ståljätten Uddeholm ett stort behov av utbildningar. Framför allt för att garantera säkerheten för de som jobbar i produktionen – den måste alltid vara nummer ett. Varje medarbetare ska veta hur de hanterar lyftutrustningen och hur de utför sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. För att ge sina medarbetare rätt utbildning anlitar Uddeholm Dematek som regelbundet kommer på besök för att höja företagets säkerhet och kompetens.

Dematek Utbildning skapar en trygg verksamhet

Det anrika företaget Uddeholm har funnits i över 350 år och är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg. Idag finns bolaget i mer än 90 länder och har 3 000 medarbetare. I Sverige har de produktion i Hagfors i Värmland. Med sina 800 anställda är de en av länets större privata arbetsgivare och ett viktigt nav i bygden.

Dematek och Uddeholm har sedan länge ett samarbete där Dematek utför service och underhåll i ståljättens stora kranpark. Samarbetet har sedan ett antal år tillbaka även utökats med utbildningar, ett område där Uddeholm av flera anledningar har stora behov. Den stora personalstyrkan med frekventa nyanställningar och många tillfälliga sommarjobbare gör att det ofta behövs grundutbildningar som gör nytillskotten redo för sitt jobb. En annan anledning till utbildningsbehovet är den riskfyllda arbetsmiljön. Personalen i produktionen jobbar bland annat med farliga ämnen, smälter material och utför många tunga lyft.

För att ge Uddeholms medarbetare – både rookies och veteraner – rätt kompetens för sitt jobb håller Dematek regelbundet kurser. Där får deltagarna full koll på produktionens lyftutrustning så att de kan hantera den på ett säkert sätt.

“– För oss kommer säkerheten alltid först. Det är ett absolut måste när man arbetar i en många gånger utmanande arbetsmiljö. Personalen ska känna sig trygga i sin roll och veta exakt vad de håller på med, säger Sanda Karphammar som är Education Manager på Uddeholm och den som knyter ihop företagets utbildningsverksamhet.”

Truck- och traversutbildningar med teori och praktik

Tidigare anordnade stålföretaget utbildningar i egen regi, men allteftersom de resurserna slutade växte behovet av en annan lösning fram. Ryktet om att Dematek, förutom service och underhåll, även erbjöd kurser kom via inköpsavdelningen på den vägen är det. Idag köper Uddeholm ett paket med de service- och utbildningsinsatser som de behöver. Inom utbildningsområdet rör det sig både om grundutbildningar för nyanställda och sommarjobbare samt repetitionsutbildningar för att säkerställa att även den erfarna personalens kunskap alltid är aktuell.

– Att erbjuda regelbundna repetitionsutbildningar är viktigt för oss och vi ser till att personalens kunskaper fräschas upp inom vissa givna tidsramar. Där är vi väldigt noga och genomför repetitioner oftare än vad som rekommenderas, säger Sanda.

Idag genomgår Uddeholms personal oftast utbildningar inom travers eller truck där både teori och praktik ingår. Även ansvarsutbildningar för chefer är vanliga. Vissa av kurserna anordnas på grund av företagets egna behov, men en stor del genomförs för att uppfylla lagkraven. Oavsett anledning så tillför utbildningarna ovärderliga tillfällen för personalen att stanna upp och reflektera över sitt arbete.

– För oss är det jättebra att ha de här utbildningstillfällena för att i lugn och ro kunna diskutera vårt jobb med varandra och ställa frågor. Det är svårt att hinna med i vardagen annars, säger Sanda.

Förutom att utbilda personal håller Dematek på uppdrag av Uddeholm även traversutbildningar för gymnasieelever på Teknikcollege Hagfors. Teknikcollege är ett samverkansprojekt mellan flera teknikföretag i Hagfors med omnejd och riktar sig till elever på industritekniskt program. Genom att engagera sig och investera i denna branschnära utbildning får Uddeholm ett utmärkt tillfälle att utbilda framtida personal redan under deras gymnasietid. Utöver gymnasiekurserna levererar Dematek även utbildningar till Hagfors vuxenskola där Uddeholm är en av aktörerna som stöttar utbildningar för nyanlända vuxna.

Bra samarbete

Med andra ord har Demateks utbildare fullt upp med att fylla på kunskap i Uddeholms olika utbildningsprojekt. Den person som oftast har hand om de olika utbildningsinsatserna är Per Dyrlid som arbetar heltid med utbildning på Dematek:

– Jag har fullt upp på Uddeholm just nu med utbildningar inom travers, truck och mobila arbetsplattformar plus ansvarsutbildningar. Efter pandemirestriktionerna är det många repetitionsutbildningar som har stått på vänt, men som vi nu kan genomföra.

Under åren har relationen mellan Demetaks utbildare och Uddeholm blivit alltmer etablerad och är idag mer eller mindre självgående. Per Dyrlid har med tiden fått en allt större kännedom om verksamheten och kunskap om lyftutrustningen i produktionen.

– Vi har fått en väldigt etablerad relation där jag känner att bägge parter vill varandra väl. Båda strävar efter en win-win och har utvecklat ett flexibelt arbetssätt som fungerar bra. Per ger oss personlig service och möter våra behov på ett bra sätt. Idag har vi kommit så långt att Per dessutom kan lösa mycket runt utbildningarna själv. Det är häftigt att se och något som jag verkligen uppskattar, säger Sanda.

Per Dyrlid håller med om det lyckade utbildningssamarbetet:

– Allt fungerar jättebra. Jag känner dessutom till Uddeholm väl, både tack vare vårt nuvarande samarbete och från min förra arbetsgivare då jag arbetade som serviceledare på plats hos dem. Genom att jag har bra koll på saker och ting kan jag ratta mycket kring utbildningarna själv. Jag känner folk och kan på egen hand boka utrustning, till exempel truckar, till utbildningarna eftersom jag vet hur behoven ser ut. Ingen behöver möta upp mig vid porten utan jag är en i gänget. Det gör att det blir lättare för alla.

– Sanda, jag och respektive avdelningschef har även regelbundna samordningsmöten där vi tillsammans planerar utbildningarna. Då tittar vi på hur behoven ser ut, hur många som behöver utbildas och när det passar att vi håller kursen. Vi strävar efter att lägga utbildningarna vid produktionsstopp för att ha så lite påverkan på verksamheten som möjligt. Tack vare planeringsmötena kan vi vara mer flexibla, säger Per.

Uddeholm är nöjda

Både Sanda Karphammar och medarbetarna på Uddeholm är nöjda med utbildningarna de får av Dematek:

– Det fungerar bra. Efter kurserna får vi många positiva omdömen från deltagarna och jag har aldrig hört några klagomål. I början gjorde vi en del stickprovsutvärderingar för att säkerställa kvaliteten, men det behövs inte längre. Vi vet att Dematek levererar och vi är nöjda – annars hade vi bytt till någon annan. När vi valde utbildningsleverantör fanns det alternativ, men att valet föll på Dematek har vi inte ångrat.

Se alla referenser