Alfa Laval

Alfa Laval valde Dematek för uppgradering av traverser

Inom svensk industri finns ett stort antal kranar av äldre modell som det blir allt svårare att hitta reservdelar till. En ekonomisk lösning är då att bygga om och uppgradera utrustningen med modern teknik från Dematek. Ett företag som valde detta alternativ är Alfa Laval.

Mutaz Al Sukhun är team leader, Operations Test Center på Alfa Laval i Tumba.

“- Vi har cirka 35 traverser av olika åldrar och fabrikat. För att få en servicepartner som kunde underhålla hela vår kranpark skrev vi serviceavtal med Dematek för några år sen. Det har fungerat bra och vi är nöjda med samarbetet., säger Mutaz Al Sukhun.”

Renovering och uppgradering av gamla traverskranar

I samband med ett servicetillfälle upptäckte Demateks servicetekniker ett fel på ett par av de gamla Asea-traverserna och det visade sig vara svårt att få tag på reservdelar.

– Vi föreslog därför att vi istället för att reparera skulle uppgradera kranarna med ny teknik. En förebyggande åtgärd som dessutom skulle bli mer kostnadseffektiv jämfört med att fortsätta laga, säger Ezzedine Ben Rezig, servicetekniker Dematek.

Till att börja med gällde det uppgradering av två stycken 2-tons traverser från 70-talet.

– Vi bytte ut befintliga lintelfrar till kättingtelfrar, åkverk samt elutrustningen inklusive nytt apparatskåp och nya hängmanöverdon, allt av fabrikat Demag. Den enda utmaningen med jobbet var att de gamla åkvagnarna var svåra att ta bort, annars gick uppgraderingen smidigt. Vi är stolta över vårt samarbete med Alfa Laval och att vi får förtroende att utföra service och ombyggnationer på deras kranbestånd, säger Ezzedine Ben Rezig.

– Uppgraderingen av de gamla traverserna gick fort och resultatet blev mycket bra. Vi tittar nu på att framöver låta Dematek uppgradera flera av våra äldre traverser, avslutar Mutaz Al Sukhun.

Se alla referenser