Traffic Double-rail

Traffic Double-rail

Traffic Double-Rail iFlex påkörningsskydd

Traffic Double-Rail iFlex Barrier är en robust produkt som är idealisk för användning i områden med mycket trucktrafik och är till för att skydda både fasta föremål och gående. Det är exempelvis idealiskt om du är ute efter ett påkörningsskydd för vägg inomhus.

Det starka dubbelrörets konstruktion kan absorbera och sprida slagkrafter från stora arbetsfordon som tunga truckar och skydda personal, utrustning, golv, konstruktioner och fordon som i zoner där kollisionsrisk finns.

Flexibelt påkörningsskydd

Ett modulsystem som är lätt att installera och går snabba att reparera. Det flexibla systemet med går att bygga i flera riktningar för att passa varje anläggnings krav och förutsättningar. Traffic Double-Rail iFlex Barrier tar bort de hårda vinklar som ett räcke av stål oftast har och som kan vara orsaken till olyckor.

Påkörningsskyddets revolutionerande teknik är gjort för känsliga miljöer och ger stora kostnadsbesparingar på underhåll, stillestånd och arbetskraft. A-Safe påkörningsskydd tar upp kraften vilket också ger mindre påkänningar på infästningar i golvet och därigenom minskad risk för skador på golvet.

Certifierat påkörningsskydd som skapar säkra arbetsplatser

A-Safe påkörningsskydd är tillverkat av Memaplex, ett patenterat material i tre lager. Molekyl-strukturen gör att påkörningsskyddet har ett inbyggt minne som gör att det alltid återgår till sin ursprungliga form. Produkterna är testade och certifierade av TÜV.

Traffic Double-Rail iFlex Barrier effektiviserar en anläggning, optimerar produktiviteten och förebygger olyckor.

För oss är trygghet på arbetsplatsen A och O. Våra påkörningsskydd skyddar inte bara fasta föremål utan skyddar även din personal. Se till att din personal får en trygg och säker arbetsplats genom A-Safes världsledande påkörningsskydd.

Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Offertförfrågan Påkörningsskydd

    Förfrågan gäller följande produkter: