Pollare

Pollare

Pollare som påkörningsskydd

Pollare kan användas på många olika arbetsplatser och förekommer i stor utsträckning inom industri, kommersiella miljöer, bilparkeringar och offentliga miljöer.

Pollare används normalt för att skydda fasta föremål men även för att förhindra gång- eller fordonstrafik från ställen där dessa inte ska vara. De kan installeras i situationer där de behöver förhindra framkomligheten för fordon eller människor, exempelvis som påkörningsskydd för portar. Syftet är att förhindra åtkomst eller ge vägledning.

Påkörningsskydd med flera användningsområden

A-Safe pollare är flexibel och går att applicera inom många områden. De är säkra, robusta och finns för hängande montage som levereras i en mängd olika färger. Dessa påkörningsskydd är mycket synliga så att bilförare, truckförare och fotgängare lätt kan se var de är tillåtna eller inte tillåtna att köra eller gå.


Säkert och effektivt påkörningsskydd för portar

Påkörningsskyddet ger en hög säkerhet och skyddar effektivt i situationer där fordon kan vara inblandade, de passar till exempel utmärkt som påkörningsskydd för portar. De skyddar då dörrposter från påkörning, vilket annars kan leda till kostsamma reparationer eller att porten inte går att stänga. Påkörningsskyddets revolutionerande teknik är gjort för känsliga miljöer och ger stora kostnadsbesparingar på underhåll, stillestånd och arbetskraft. A-Safe påkörningsskydd tar upp kraften, vilket också ger mindre påkänningar på infästningar i golvet och därigenom minskar risken för skador på golvet.

Pollarna har jämna och släta ytor som man inte riskerar att skada sig på när de används i vägledningssyfte, tillträdesförhindrande eller fotgängarområden. Alla A-Safe påkörningsskydd är tillverkade för att dämpa, absorbera och sprida krafter.

Minimal skada vid eventuell påkörning

A-Safes pollare är även utformade för att minska eller eliminera potentiell golvskada vid en eventuell påkörning.

För oss är trygghet på arbetsplatsen A och O. Våra påkörningsskydd skyddar inte bara fasta föremål utan skyddar även din personal. Se till att din personal får en trygg och säker arbetsplats genom A-Safes världsledande påkörningsskydd.

 

 

Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Offertförfrågan Påkörningsskydd

    Förfrågan gäller följande produkter: