Pollare

Pollare

Pollare som påkörningsskydd

Pollare går att användas på många olika arbetsplatser och används i stor utsträckning inom industri-, kommersiella, bilparkeringar och offentliga miljöer.

Pollare används normalt för att skydda fasta föremål men även för att förhindra gång- eller fordonstrafik från ställen där dessa inte skall vara. De kan installeras i situationer där de behöver förhindra framkomligheten för fordon eller människor. Helt enkelt för att förhindra åtkomst eller ge vägledning.

Påkörningsskydd med flera användningsområden

A-SAFE Pollare är flexibel och går att applicera inom många områden. De finns för montage hängande som levereras i en mängd olika färger. Dessa är mycket synliga så att bilförare, truckförare och fotgängare lätt kan se var de är tillåtna eller inte tillåtna att köra eller gå. Påkörningsskyddet ger en hög säkerhet och skyddar effektivt i situationer där fordon kan förekomma. Exempelvis vid portar där de kan skydda dörrposter från påkörning vilket kan leda till kostsamma reparationer samt att porten inte går att stänga. Påkörningsskyddets revolutionerande teknik är gjort för känsliga miljöer och ger stora kostnadsbesparingar på underhåll, stillestånd och arbetskraft. A-Safe påkörningsskydd tar upp kraften vilket också ger mindre påkänningar på infästningar i golvet och därigenom minskad risk för skador på golvet.

De har jämna och släta ytor som man inte riskerar att skadas sig på när de används i vägledningssyfte, tillträdesförhindrande eller fotgängarområden. Alla A-SAFE påkörningsskydd är tillverkade för att dämpa, absorbera och sprida krafter.

Minimal skada vid eventuell påkörning

SAFE Pollare är också utformade för att minska eller eliminera potentiell golvskada orsakad efter en eventuell påkörning.

För oss är trygghet på arbetsplatsen A och O. Våra påkörningsskydd skyddar inte bara fasta föremål utan skyddar även din personal. Se till att din personal får en trygg och säker arbetsplats genom A-Safe påkörningsskydd.

Dematek Bollards

Gör en offertförfrågan

Offertförfrågan

Offertförfrågan Påkörningsskydd

    Förfrågan gäller följande produkter: