traversandvagn

Traversändvagnar
Skräddarsydda, monteringsfärdiga lösningar med hög driftsäkerhet

Slider

Traversändvagnar

Skräddarsydda, monteringsfärdiga lösningar med hög driftsäkerhetFlexibilitet och hög driftsäkerhet är utmärkande drag för våra traversändvagnar. De är utvecklade i flera olika utföranden. De kompakta, självgående och rälsbundna åkverken har en modulär konstruktion som kan monteras direkt på kranbalkar och bärande konstruktioner. Ändvagnarna består av en vridstyv lådprofil och kompletta åkenheter med växelmotorer och hjul ur Demags modulsystem. De kan konfigureras för i princip alla lastområden. Resultatet ger behovsanpassade lösningar för säkra åkrörelser och skonsam gång på banbalkarna för kranar och maskiner.

Ändvagnar DFW

Ändvagnar DFW

Traversändvagnar av typen DFW är kompakta, rälsbundna och självgående åkverk med en vridstyv lådprofil. De har föredömliga åkegenskaper och hög driftssäkerhet.