2023-11-28

Nummer 2 av Dematek OutLook 2023 ute nu!

Välkommen till årets sista nummer av Dematek OutLook. I detta nummer kan du läsa om Demateks positiva utveckling.

Vi kan se tillbaka på ett positivt år med många väl genomförda projekt hos kunder över hela landet. Vår satsning på att erbjuda valfrihet och det bredaste produktprogrammet inom lyft har tagits
emot väl på marknaden och vi har under året haft förmånen att leverera lyftutrustning från alla våra traversleverantörer.

För att sprida vår kunskap så satsar vi också allt mer på vårt erbjudande inom utbildning. I detta nummer av OutLook kan du läsa om vår satsning, med fler instruktörer, olika utbildningsmodeller
och även ett utökat kursprogram, som idag omfattar hela 25 olika typer av utbildningar, där bland annat kemi, härdplast och hantering av lithiumbatterier, tillkommit på senare tid.

Trevlig läsning!

Du hittar fler nummer av Dematek OutLook här!

Läs här
Se alla nyheter