2015-10-14

Nästa steg: Demag V-profilkran upp till 50 t

Efter att V-profilkranen lanserats i enbalksutförande världen över, utökas Demags kranportfölj: Terex Material Handling presenterar med ZVKE en tvåbalks traverskran, vilken i framtiden täcker lastkapaciteter upp till 50 ton. V-profilkranen med två balkar offereras som standard med en spännvidd på upp till 35 m, större balklängder på förfrågan.

“Efter marknadens positiva reaktion på vår V-profilkran tar vi nu nästa steg och erbjuder denna krantyp i tvåbalksutförande“, säger Andreas Hambrock, Senior Director för Business Line Universal- och Modulkranar hosTerex Material Handling. “Med ZVKE ger vi en viktig signal och går konsekvent vidare på den inslagna vägen genom att offerera denna kran globalt med ett utökat lastkapacitetsspektrum.“

Lägre vikt

Ett viktigt kännetecken hos V-profilkranen jämfört med kranar med lådbalk är balkens minskade egenvikt. I enbalksutförandet uppgår viktbesparingen till i genomsnitt 17 %. Genom konstruktionen med två traversbalkar ligger andelen minskad balkvikt i relation till kranen motsvarande högre. Det leder till möjliga bärlastsprång hos en traverskran, vilket får till följd att den klarar av tyngre laster med en lintelfer. Detta innebär: En tvåbalkstravers ZVKE kan transportera tyngre laster – och uppnår ändå inte en högre totalvikt inklusive den upphängda lasten än om man jämför med en kran med lådbalk. Följden är: Kranbanans och hallens statik belastas inte mer, trots högre bärlaster. Bärlastsprång till närmaste högre bärlastnivå är därmed möjligt och befintliga hallkonstruktioner kan således utnyttjas bättre.

Exakt positionering av känsligt gods

En ytterligare fördel analogt med lådbalken är möjligheten att hantera laster snabbare eftersom kranen förfogar över en ännu större systemstyvhet på grund av den mekaniskt kopplade balken. Därigenom är det möjligt att transportera känsligt gods mjukare och att positionera en last med större precision.

Exakt anpassning till hallgeometrin

V-profilkranen med två balkar offereras i fyra olika byggformer. Gemensamt för dem alla är balkens sidoanslutning på åkverken, skillnaden i byggform uppnås med de utpräglade balkändarna och deras vertikala positionering i anslutningen. Genom detta säkerställs att kranen kan anpassas till hallens volym och geometri på bästa möjliga sätt och vid nybyggnation kan utrymmet mellan kran och halltak minskas. Detta spar kostnader för det ombyggda rummet och vid byggnadens underhåll.

När bygghöjden i en befintlig hall tillåter tillräckligt spelrum, kan man lägga ytterligare en aspekt när det gäller viktsbesparing. När man bestämmer bygghöjden för en V-profilkran, kan balkhöjden minskas – och därmed en ytterligare viktsbesparing uppnås. Denna fördel drar man nytta av för hallar där byggstatiken endast ger ett begränsat spelrum.

Exakta trallåkbanor och torsionsfria traversbalkar

ZVKE erbjuder ännu högre precision med sin trallåkbana. Genom att trallskenan placeras i mitten på V-profilkranens balk, fördelas även krafterna harmoniskt och traversbalken är torsionsfri. Tack vare V-profilutförandet med lodräta strävor, leds de lastberoende krafterna för lintelferns tralla in lodrätt i balkarna. Fördelen med detta är att slitaget i systemet trallskena / trallåkverk minimeras. Därigenom garanteras att trallåkbanan för V-profilkranen med två balkar innehålls exakt.

Högre ljusgenomsläpp – ökad säkerhet

Tack vare balkkonstruktionen med bionisk förebild erbjuder V-profilkranen särskilt i tvåbalksutförandet ett högt ljusgenomsläpp jämfört med slutna kranbryggor.
Andreas Hambrock: “Många av våra kunder uppskattar den moderna strukturen hos V-profilkranen – även för att den tillåter ökad överblick och låter mycket mer ljus att passera. Det leder till en ljusare och vänligare atmosfär och därmed till en säkrare arbetsmiljö.“

Om Terex Material Handling

Med Demags industrikranar och krankomponenter är Terex MHPS GmbH en av världens ledande leverantörer av kranteknik. Kärnkompetensen på affärsområdet Terex Material Handling utgörs av utveckling, konstruktion och tillverkning av tekniskt krävande kranar, lyftanordningar och komponenter samt tillhandahållande av försäljnings- och servicetjänster för dessa produkter. Terex Material Handling har sin produktion på 19 olika orter på fem kontinenter och når sina kunder via representanter i över 60 länder.

Om Terex

Terex Corporation är en diversifierat utformad, globalt verksam tillverkare av en bred palett av maskin- och anläggningskonstruktioner. Företagets kärnuppgift är att utarbeta tillförlitliga, kundorienterade lösningar för ett stort antal användningsområden som exempelvis byggnads- och infrastruktur, sjöfartsnäring och transportföretag, stenindustrin, raffinaderier, energileverantörer, kommunal tjänstesektor och tillverkningsindustrin. Terex är verksam inom fem olika affärssegment: Aerial Work Platforms, Construction, Cranes, Material Handling & Port Solutions och Materials Processing. Terex stöder kunderna vid anskaffningen av maskiner och anläggningar med hjälp av sina finansprodukter och tjänster under Terex Financial Services. Ytterligare information hittar du på www.terex.com.

Se alla nyheter