Vad står beskrivet i TLP 10?

Vad står beskrivet i TLP 10?

Utöver generella riktlinjer beskriver TLP10 olika rekommendationer för områden där truckförares kunskaper och färdigheter kan grupperas. Det handlar om

  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Vanliga trucktyper och deras konstruktion
  • Säkerhetskontroll
  • Ergonomiskt arbetssätt

En truckutbildning ska resultera i ett intyg som bevisar att man gått utbildningen och genomfört godkända prov. Men bara för att man har intyget betyder det inte att man bara kan sätta sig i en truck och börja köra. Det är viktigt att arbetsgivaren ger sitt skriftliga tillstånd, och informerar den anställde om arbetsplatsens förutsättningar.

Vilken utbildning ska en truckförare ha?

Vem som helst får inte köra truck. De generella kraven är att man är över 18 år, har lämpliga psykiska och fysiska förutsättningar, dokumenterade kunskaper i att man kan framföra trucken säkert samt att man har arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på jobbet. Man ska också ha gott omdöme och ansvarskänsla.

Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta om en nyanställd kan köra truck på ett säkert sätt för att därefter kunna ge sitt godkännande.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK som tagit fram riktlinjer i syftet att öka säkerheten och effektiviteten på arbetsplatser, de regleras i truckläroplan 10, TLP10 och ligger till grund för vad som ingår i truckförarutbildningen.

Kraven gäller oavsett om man vill köra truck i A-, B-, C- eller D-klass.

En kompetent instruktör har bäst förutsättningar för att kunna avgöra om andra är lämpliga. Därför erbjuder vi på Dematek utbildningar till blivande förare.

Kursen tar cirka 40 timmar och består av både teoretiska och praktiska moment.

Läs mer om Demateks truckförarutbildning

Varför utbilda truckförare?

Truckar är den maskintyp som enskilt ligger bakom flest arbetsplatsolyckor i Sverige. De vanligaste skadorna är överkörda fötter och klämda händer, men det finns också värre skador dokumenterade, och även dödsfall. De som skadas är inte sällan personer som befinner sig utanför trucken. Ofta är det yngre personer som skadas, vilket kanske kan förklaras av ovana och högre riskbeteende.

Att utbilda truckförare bör därför ses som en väl gjord investering av arbetsgivare. Det leder till färre olycksfall och skador, såväl som att skador på utrustning undviks. Det går såklart inte att eliminera alla risker, men med utbildade förare kan många onödiga tillbud undvikas.

Vill du veta mer om vår truckutbildning, eller lämna en intresseanmälan? Fyll då i formuläret nedan.

 

Intresserad av en utbildning? Ta kontakt med oss!

    Kontakta mig angående följande kurs/kurser: