Lyftbord – den kompletta guiden

Lyftbord – den kompletta guiden

Materialhantering är en central del av många verksamheter. Gods behöver lyftas, sänkas och flyttas. Men oavsett om det handlar om tunga eller lätta men repetitiva lyft sliter de oundvikligen på medarbetarna. Lösningen heter lyftbord. Genom att använda dessa smarta, ergonomiska och kraftfulla lyfthjälpmedel minimerar ni risken för arbetsskador – samtidigt som ni ökar produktiviteten. Lyftbord kan användas inom många olika områden och är en viktig del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Oavsett om det handlar om hantering av mindre komponenter inomhus eller en varuhiss som lyfter tunga pallar vid en lastkaj utomhus är lyftbord ett hjälpmedel som kan göra stor nytta. De bidrar inte bara till att effektivisera produktionen genom att outtröttligt utföra lyft och positionering av material med hög precision, de ger också personalen en betydligt bättre arbetsmiljö.

Vad är ett lyftbord?

Ett lyftbord, som även kallas saxlyftbord eller saxlyft, är i sin enklaste form en plattform som steglöst kan höjas eller sänkas till önskad höjd inom sitt vertikala rörelseomfång. Lyftborden kan antingen placeras direkt på golvet eller placeras i en grop för att plattformen ska hamna i golvhöjd/marknivå vid exempelvis en lastkaj. Borden består av tre grundläggande delar – bottenram, saxar och plattform – och styrs vanligtvis med ett manöverdon. Lyftrörelsen kan programmeras och integreras i andra system.

Det går även att utrusta lyftborden med en lång rad olika tillbehör för att göra dem ännu bättre. Svängskivor, tiltar, lastklaffar eller skyddsnät, räcken och grindar, pall- och hjulunderreden är bara några exempel på tillbehör som gör ditt lyftbord till det ultimata hjälpmedlet vid materialhantering.

Varför använda ett lyftbord?

Det finns många anledningar att använda lyftbord i verksamheten, men den viktigaste är självklart medarbetarnas hälsa. Människan som står vid maskinen.

Upprepade lyft, jobbiga böjningar, långa sträckningar, onaturliga vridningar, monotona arbetsställningar. Det är några exempel på sådant som människor inte är gjorda för. I alla fall inte om dessa rörelsemönster och påfrestningar sker dag ut och dag in. Och även lätta lyft sliter i längden om de utförs ofta. För personalen leder en sådan arbetssituation till trötthet, lägre produktivitet och många gånger även skador. Resultatet är misstag, arbetsmoment som behöver göras om, frånvaro och i värsta fall långa sjukskrivningar.

Ett enkelt sätt att värna om personalens hälsa är att istället använda lyftbord i verksamheten. De tar hand om det tunga arbetet så att personalen kan minimera de onödiga lyften och rörelserna i sitt arbete. Genom att skapa en ergonomiskt riktig arbetsplats får dina medarbetare helt enkelt bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Produktiviteten ökar samtidigt som ni minskar kostnaderna både för medarbetare som skadas i arbetet och för att lära upp ny personal.

En riktig win-win med andra ord.

Lyftbord kan uträtta stordåd inom en mängd olika områden – tekniken har i stort sett inga gränser för hur och var den kan användas. Industrisektorn är givetvis de flitigaste användarna, men denna smarta lyftlösning är även vanligt förekommande inom bland annat distribution, sjukvård, service och handel. Marknaden erbjuder idag ett enormt utbud med hundratals modeller och tillbehör för alla tänkbara behov och situationer

Olika typer av lyftbord

Det finns flera olika typer av lyftbord på marknaden. Den enklaste modellen är standardlyftborden, kraftfulla och mångsidiga enkelsaxlyftbord som underlättar arbetet inom bland annat lager och industri.

Behöver du en mer avancerad modell finns horisontella dubbelsaxar för lång och tung last, vertikala saxar för höga lyft, lågbyggda lyftbord för pallhantering, kajlyftbord, lyftbord med tiltfunktion och lyftvagnar. För de flesta behov fungerar det utmärkt med standardutförande, men om du har ytterligare behov kan du även få en kundanpassad lösning. Oavsett vad du väljer får du ett smidigt, stabilt och ergonomiskt lyfthjälpmedel i hög kvalitet som håller under många år och kräver minimalt underhåll.

Lyftkapaciteten hos lyftbord varierar från 200 kg upp till hela 10 ton, vilket gör att du både kan använda dem för alltifrån att hantera de allra minsta komponenterna till lyft av riktigt tungt gods, som exempelvis kajlyftbord eller godshissar. Även plattformslängden är ytterst flexibel och erbjuder längder på mellan 90 cm och 7 meter. Skulle det inte räcka till kan du använda flera lyftbord tillsammans och då styra samtliga från samma manöverdosa.

Läs mer detaljerad information om våra lyftbord på våra produktsidor.

Frågor att ställa dig innan du väljer lyftbord

För att komma fram till vilket slags lyftbord som passar dig bör du ställa dig ett antal viktiga frågor innan inköpet. De här frågorna hjälper dig att få en tydlig bild av vilken modell du behöver.

Vilken typ av gods ska hanteras av lyftbordet?

En av de mest grundläggande frågorna är naturligtvis vilken typ av gods som lyftbordet ska hantera. Först och främst behöver du ha lastens vikt klar för dig så att du kan fastställa maxlasten. Men en viktig del att ha med i beräkningen är även belastningen. Hur ser viktfördelningen ut? Förekommer stötar och slag? Kommer användningen att innebära vrid- eller sidobelastning?

Tänk även på hur utbredd lasten är när du placerat den på bordet. Täcker lasten hela bordsskivan eller kanske bara en tredjedel? Exempelvis klarar ett bord som på papperet har en lyftkapacitet på 1 000 kg endast 500 kg om lasten bara täcker halva bordsskivan.

Du behöver dessutom tänka på hur godset är utformat för att kunna välja rätt bordsskivelängd på bordsskivan. Är det små komponenter eller långt smalt material som ska hanteras? Välj ett lyftbord med rätt bredd och längd för ändamålet.

Hur högt behöver du lyfta godset?

När du väljer modell behöver du tänka på hur högt upp du ska lyfta godset. Utifrån den vetskapen ska du sedan välja ett lyftbord med tillräcklig kapacitet på höjden. Titta på bordets lägsta höjd och addera sedan lyftrörelsen för att räkna ut den totala höjden. För riktigt höga lyfthöjder används vertikala dubbel- eller trippelsaxar.

Hur intensivt ska lyftbordet användas?

Kommer lyftbordet att användas konstant i en produktion som pågår dygnet runt? Eller ska det bara utföra ett fåtal lyftrörelser om dagen? Lyftbord är vanligtvis utrustade för att fungera bra vid normal drift. Men om hög belastning, hög användningsfrekvens, snabb lyfthastighet och tuff miljö kommer att vara lyftbordets vardag behöver det vara dimensionerat för dessa påfrestningar.

Behöver lyftbordet installeras i en grop eller ska det stå direkt på golvet?

Beroende på hur din verksamhet ser ut kan du antingen installera lyftbordet direkt på golvet i lokalen eller också installera det i en grop för att kunna använda ett nedsänkt läge. Gropen behövs för att saxarna ska kunna sänkas ner så att själva plattformen där godset ska lastas hamnar i jämnhöjd med golvet eller marken. På så sätt slipper du lyfta upp godset eller använda ramp för att placera det på bordet.

Ska fordon kunna köra över lyftbordet när det är i nersänkt läge?

För att effektivt kunna lasta av och på vid lastkajar behöver fordon (till exempel truckar eller lastbilar) i vissa fall kunna köra över lyftbordet när det befinner sig i nedsänkt läge. Se i så fall till att välja en modell som klarar den påfrestningen.

Ska lyftbordet installeras utomhus eller inomhus?

Miljön där lyftbordet ska användas har betydelse för vilken modell du ska välja. Ett bord som är placerat utomhus utsätts naturligtvis för helt andra påfrestningar av väder och vind i jämförelse med ett som används inomhus i exempelvis en industrilokal. Men även inomhus kan redskapet utsättas för sådant som damm, fukt och kemikalier.

Vilka säkerhetsfunktioner behövs runt lyftbordet?

Precis som för alla andra lyftanordningar krävs det ett gediget säkerhetstänk när du arbetar med lyftbord, det finns exempelvis klämrisker. Men du måste även tänka igenom om det behövs extra säkerhetsfunktioner runt lyftbordet, exempelvis skyddsräcken och fallskydd, för att arbetsmiljön ska vara säker.

Kommer lyftbordet att behöva flyttas?

Många lyftbord placeras där de ska vara och blir sedan kvar på sin plats. Men i vissa verksamheter vill du kunna flytta på lyftbordet. Då behöver du se till att utrusta bordet med tillbehör som gör det mobilt, exempelvis pall- och hjulunderrede.

Måste lyftbordet CE-märkas på nytt efter montaget?

Den här frågan blir inte aktuell för alla, men det är något du bör känna till. Alla lyftbord är CE-märkta när de levereras, men om de sedan monteras som en del i en anläggning kan de behöva CE-märkas på nytt. Ett exempel är en godshiss som efter installation bildar en enhet tillsammans med andra delar. Efter montaget kan den fullständiga anläggningen behöva CE-märkas som en helhet på nytt. Det betyder att du behöver följa Arbetsmiljöverkets (eller Boverkets) regler och genomföra en ny riskanalys.

Vill du veta mer eller få hjälp med lyftbord?

Dematek är partner till EdmoLift och återförsäljare av deras lyftbord. Sedan 1964 har de varit en av marknadens ledande tillverkare av lyftbord och lyftvagnar med ergonomiska, kraftfulla och slitstarka produkter i hög kvalitet. Lyfthjälpmedlen kan användas inom många olika områden och utrustas med en mängd smarta tillbehör. Vi erbjuder två av EdmoLifts hela produktutbud och i sortimentet finns över 300 standardmodeller av lyftbord. Vi erbjuder även kundspecifika lösningar.

Vill du veta mer om Demateks lyftbord? Eller vill du ha hjälp att välja rätt lyftbord för din verksamhet? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Den ena lyftmiljön är sällan lik den andra och varje behov är ofta unikt. För att få hjälp med just era lyftbehov, tveka inte att höra av er till oss på Dematek. Vi har jobbat med trygga lyft i över 100 år.