2017-02-01

Dematek AB får leverera traverskranar till BillerudKorsnäs Gruvön

I samband med projektet ”Next Generation” och Gruvöns nya kartongmaskin KM7 behövs nya traverskranar något som Dematek AB nu har fått chansen att leverera.

Den nya kartongmaskinen blir 350 meter lång och därmed en av världens största med en kapacitet på 550 000 ton kartong per år. Hela projektets budget ligger på 5,7 miljarder kronor och idrifttagningen är beräknad till våren 2019. Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

För Dematek:s del har satsningen inneburit att vi nu kommer att få leverera 6 stycken nya traverskranar från den nya populära så kallade V-Profil-kranen på 10 ton till processkranar upp till 150 ton som störst, ca 600 meter strömskenor, tambourok och andra lyftok.
I leveransen ingår bland annat en 150 tons travers med en spännvidd om 29 meter försedd med två hjälplyft på 10 ton vardera, som till viss del skall arbeta automatiskt.

De nya traverskranarna levereras i slutet av 2017 och kommer under 2018 kunna tjäna som montage/byggkranar under projektet. Dematek håller själva i montaget av traverskranarna.

Se alla nyheter