2015-10-10

Demag radiostyrning för kranar med minijoystick

Det bästa från bägge (manöver-)världarna

  • Ergonomiskt koncept för enhandsbetjäning
  • Hög överföringssäkerhet, mycket god samexistens
  • Hög flexibilitet tack vare flersändardrift

Med den nya DRC-handsändaren DRC Mini-Joystick är det möjligt att ergonomiskt manövrera traverskranar via joysticks med en hand med ett mycket kompakt manöversystem.

Fram till idag har användaren av radiostyrningar för kranar haft två möjligheter. Han eller hon manövrerade kranen med en kompakt utrustning med knappstyrning eller via en stor, konsolliknande manöverutrustning med joystickstyrning. Nu kan operatören utnyttja joystickens fördelar – ergonomiskt, med bekväm manövrering och utförande av överlagrade rörelser – även med en mycket kompakt styrenhet. För Terex Material Handling presenterar en nyutvecklad komponent med sin nya radiostyrningsgeneration D3: mini-joysticken DRC (DRC-MJ).

Den nya styrningens hölje är känt från handsändaren DRC DC. Den är idealisk för enhandsmanövrering och har från grunden konstruerats för att användas under de mest tuffa omgivningsbetingelser. Det stötsäkra materialet i höljet med slät yta är okänsligt mot mekaniska påfrestningar och gummerade stötskydd ”förlåter” en omild behandling av manöverdonet. Den långa batteritiden garanterar fem dagars nonstopdrift, utan att batteriet behöver laddas under denna tid.

Styrning av kran- och åkfunktioner med Mini-Joystick

I detta hölje har konstruktörerna integrerat två mini-joysticks och fyra knappar i stället för ett knappfält. Via den övre av de bägge joystickspakarna styrs lintelferns lyft- och sänkrörelser mjukt och försiktigt. Med den undre joystickspaken styrs två axlar, dvs. två kran- och åkfunktioner, helt steglöst. Tack vare detta kan även överlagrade rörelser som diagonalkörning med kran och tralla genomföras med enhandsmanövrering: Detta ökar inte bara manöverkomforten, även materialflödet ökar!

Den maximala hastigheten för lyft- och åkrörelser kan begränsas med en knapptryckning. Tempogränsen kan ställas in individuellt på 30, 50 eller 70 % av maxhastigheten för varje axel. Aktiveras tempogränsfunktionen, anpassas joystickspakarnas maximala vinkling till den reducerade maxhastigheten: detta innebär en sorts ”zoomfunktion” för en känslig manövrering av de långsamma hastigheterna. En belyst skarptecknad tvåfärgsdisplay visar t.ex. hur stor last som lyfts och ett vibrationslarm indikerar överlast samt ytterligare säkerhets- och servicerelevanta statusmeddelanden.

Fyra ergonomiskt utformade knappar kompletterar manöverkonceptet för DRC-MJ. Förutom två manöverelement för stopp och tuta, har handsändaren två programmerbara funktionsknappar (F1 och F2). Dessutom kan man exempelvis genomföra trallomkopplingar eller utföra funktionen TARA. Dessa bägge knappar kan i framtiden även användas för kranassistansfunktioner.

Upp till tre radiostyrningar per kran

Kranoperatören kan för alla radiosystem typ D3 anmäla upp till tre sändare av olika typ per kran (konventionell knappsändare, klassisk joysticksändare eller en mini-joystick): vid praktisk drift kan man växla mellan två sändartyper med en knapptryckning.
Tack vare detta system är det enkelt att överlämna manövreringen av kranen från en medarbetare till en annan. Även detta snabbar på hanteringen i processen.

Den nya generationen radiostyrningar typ D3 är utrustad med den modernaste överföringstekniken som frekvenshoppning och “Listen before Talk“ och utmärker sig därmed med störsäker radioöverföring även under mycket svåra förhållanden och med mycket god samexistens med andra trådlösa styrningssystem.

Upp till 40 radiosystem typ DRC kan vara i drift samtidigt, även i trånga utrymmen. Till DRC-minijoystickens utrustning hör förutom mottagaren och en speciell planantenn för montering på lyftanordningens eller kranens SafeControl-styrning även en nyutvecklad bäranordning.

Dr Thomas Bönker, Senior Director Business Line Komponenten hos Terex Material Handling säger: “Med vår nya handsändare DRC MJ möter vi kraven från just de yngre medarbetarna, vilka vuxit upp med moderna manöversystem som joystick, tumhjul etc. Vårt nya manöverkoncept kommer även att övertyga medarbetare i de äldre generationerna på arbetsplatserna eftersom en intuitiv, ergonomisk enhandsmanövrering med överlagrade rörelser nu blivit möjlig.“

Om Terex Material Handling 
Med Demags industrikranar och krankomponenter är Terex MHPS GmbH en av världens ledande leverantörer av kranteknik. Kärnkompetensen på affärsområdet Terex Material Handling utgörs av utveckling, konstruktion och tillverkning av tekniskt krävande kranar, lyftanordningar och komponenter samt tillhandahållande av försäljnings- och servicetjänster för dessa produkter. Terex Material Handling har sin produktion på 19 olika orter på fem kontinenter och når sina kunder via representanter i över 60 länder.

Om Terex

Terex Corporation är en diversifierat utformad, globalt verksam tillverkare av en bred palett av maskin- och anläggningskonstruktioner. Företagets kärnuppgift är att utarbeta tillförlitliga, kundorienterade lösningar för ett stort antal användningsområden som exempelvis byggnads- och infrastruktur, sjöfartsnäring och transportföretag, stenindustrin, raffinaderier, energileverantörer, kommunal tjänstesektor och tillverkningsindustrin. Terex är verksam inom fem olika affärssegment: Aerial Work Platforms, Construction, Cranes, Material Handling & Port Solutions och Materials Processing. Terex stöder kunderna vid anskaffningen av maskiner och anläggningar med hjälp av sina finansprodukter och tjänster under Terex Financial Services. Ytterligare information hittar du på www.terex.com.

Se alla nyheter